Publikationer

Rapporter:

Boundary conditions for successful Urban Living Labs (2013)
– Selection of Urban Living Labs in Alby and Peltosaari (2015)
Establishment and implementation of Urban Living Labs in Alby and Peltosaari (2016)
Assessment of the suitability of different Urban Living Labs methods for modernisation and social upgrading actions (2016)
Evaluation of the Urban Living Labs in Alby and Peltosaari (2016)

 Nyhetsbrev:

Newsletter 1 | 2014

Newsletter 2 | 2014

Newsletter 3 | 2015

Newsletter 4 | 2016

Newsletter 5 | 2016

Broschyr

För utskrivning
Urban Living Labs as Arenas for Co-Creation in Urban Areas
(när broshyren skrivs ut välj “Flip on short edge” i din skrivares egenskaper för att skriva ut broshyren i rätt format (A5 – viks på mitten efter utskrift))

För att läsa på datorn
Urban Living Labs as Arenas for Co-Creation in Urban Areas

Refereegranskade publikationer:

Buhr, K., Federley, M., & Karlsson, A. 2016. Urban Living Labs for Sustainability in Suburbs in Need of Modernization and Social Uplift. Technology Innovation Management Review, 6(1): 27-34

Holopainen, R., Federley, M. & Tuominen, P. 2016.
Evaluating Urban Living Labs for Modernisation and Social Upgrading of Suburban Areas in Finland and Sweden
Proceedings of 20th CIB World Building Congress, May 30 – June 3, 2016, Tampere, Finland. (kommande)

Presentationsmaterial: Presentation in the CIB World Building Conference 2016 by Riikka Holopainen

Video: