Käyttöehdot

1. Owela on SubUrbanLab-projektissa käytettävä VTT:n kehittämä verkkopalvelu, jossa kuluttajat voivat osallistua uusien tuotteiden ja palvelujen ideointiin ja kehittämiseen.

2. Erillisiin projekteihin osallistuminen vaatii liittymisen kyseisen projektin työtilaan Owelassa. Projektityötiloissa oleva sisältö näkyy vain kyseisen projektin osallistujille. Osaan projekteista voivat liittyä kaikki Owelan käyttäjät, kun taas osa projekteista on rajattuja pienemmille kohderyhmille.

3. Owelan käyttäjille voidaan lähettää sähköpostia projektin tapahtumista. Sähköpostiasetuksia voi vaihtaa omalla profiilisivulla.

4. Owelassa on moderaattorit, jotka

  • valvovat Owelan toimintaa
  • voivat poistaa epäasiallisia kommentteja
  • voivat osallistua Owelan keskusteluun samoin kuin peruskäyttäjätkin

5. Käyttäjät saavat aktiivisuuspisteitä kaikesta toiminnastaan Owelassa, ja käyttäjät voidaan listata sivulla aktiivisuusjärjestyksessä. Kussakin projektityötilassa on oma erillinen pistejärjestelmänsä.

6. VTT käyttää Owelaa myös tutkimustarkoituksiin eli kaikkia Owelaan kirjoitettuja viestejä voidaan hyödyntää tutkimusaineistona. Owelasta saatujen tietojen perusteella tuotetusta julkisesta tutkimusaineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.