Projektets Urban Living Labs

Inom SubUrbanLab genomförs sex Urban Living Labs : tre i Alby (Sverige) och tre i Peltosaari (Finland).  Nedan finns mer information om varje Urban Living Lab.

Alby

Formge din värld

”Formge din värld” är ett Urban Living Lab erbjuder barn och unga vuxna (12-18 år) möjligheten att öka deras kunskap och förståelse för hållbar utveckling och urban odling, samtidigt som de bidrar till att förnya stadsmiljön.

Nytt ljus på Albyberget

”Nytt ljus på Albyberget” fokuserar på hur man kan använda ny LED-teknik och ljusinstallationer för att förändra en gångväg kantad  på Albyberget, ett område som många boende idag upplever som osäkert, till ett attraktivare och populärare område. Läs mer och delta i diskussionerna på ”Nytt ljus på Albyberget” hemsida.

Albyskolans tomt

“Albyskolans tomt” involverar en mångfald av beonde och andra intressenter i planeringen av tillfälliga användningsområden (10-15 år) för en 18 000 kvm stora  f.d. Albyskolans tomt i centrala Alby. Boende och andra intressenter kommer att involveras i att ta fram förslag på tillfälliga användningsområden, baserade på lokala behov, med hjälp av workshops och web baserade dialogverktyg. Läs mer och delta i diskussionerna på “Albyskolans tomts” hemsidan.

Peltosaari

Energetic co-operation

“Energetic co-operation” fokuserar på att hitta olika sätt att minska energianvändningen i flerbostadshus (hyresrätter), utan att livskvaliteten minskar, i samarbete med de boende. Möten med boende och andra intressenter kommer att arrangeras för att diskutera olika idéer för att spara energi och de bästa sätten för att dela information om energieffektivt boende. Målet är att ge mer detaljerad information om energianvändningen i flerbostadshus till de boende i Peltosaari och att bidra till minskad energianvändning och levnadskostnader.

Sustainable decisions

“Sustainable decisions” samlar beslutsfattare och kommunrepresentanter i Riihimäki. Målet är att i dialog hitta sätt för hur stadens energi- och klimatmål kan förbättras och mer aktivt beaktas i beslutsfattandet. Målet är att identifiera de praktiska åtgärder som behövs för att nå stadens mål för energieffektivitet, förnybar energi och livscykeltänkande. Seminarier kommer anordnas som samlar beslutsfattare och stadsrepresentanter med syfte att starta en dialog kring en gemensam utveckling av stadens klimat- och energimål , och samla idéer för att förbättra praxis.

Together more

“Together more” fokuserar på att med enkla medel ge invånarna möjligheter att delta i planeringen och utvecklingen av sin närmiljö och ordna lokala aktiviteter . En av dessa aktiviteter är att planera och skapa ” ett vardagsrum ” för de boende i Peltosaari. Målet är att förbättra områdets ryfte och att öka den sociala gemenskapen mellan invånarna. Flera andra typer av aktiviteter kommer även att prövas och invånarna bjudas in till diskussionsmöten för att påverka planerna för område .