Projektin living labit

SubUrbanLab projektissa toteutetaan kuusi kaupunki-living labia: kolme Albyssä Ruotsissa ja kolme Peltosaaressa Suomessa.

Alby

Shape your world

Shape your world mahdollistaa lasten ja nuorten (iältään 12-18) oppia kestävästä kehityksestä ja kaupunkiviljelystä heidän osallistuessaan kaupunkimiljöönsä kehittämiseen.

New light on Alby Hill

New light on Alby Hill living lab tutkii miten uuden LED-teknologian ja valoinstallaatioiden avulla voidaan muuttaa kasvillisuuden rajaama kävelytie Albyn mäellä turvallisemman tuntuiseksi asukkaiden mielestä. Lisätietoa projektista New light on Alby Hill -sivulla.

Vacant Space Alby

Urbaani living lab Vacant Space Alby etsii asukkailta ja muilta tahoilta ideoita, miten Albyn keskustassa olevaa 18 000 m2 tonttia voitaisiin hyödyntää seuraavien 10-15 vuoden aikana. Alueen mahdollisia käyttökohteita suunnitellaan sekä workshopeissa että internetin yhteiskehittämisen työkaluilla. Lisää tietoa ja keskustelua löytyy hankkeen Vacant Space Alby nettisivuilla.

Peltosaari

Energistä yhteistyötä

Energistä yhteistyötä -living labissa kehitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa tapoja energiankulutuksen pienentämiseksi vuokrataloasunnoissa, tekemättä kuitenkaan elämää asukkaille hankalammaksi ja heikentämättä asumismukavuutta. Asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään keskustelutilaisuuksia energiansäästötapojen ideointia varten sekä tehokkaampien tapojen löytämiseksi energiatehokkaasta asumisesta viestimiselle. Tavoitteena on tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa energiankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Peltosaaren asuintaloissa ja hillitä tai estää asumiskustannusten nousu.

Kestäviä päätöksiä

Kestäviä päätöksiä -living lab kokoaa yhteen Riihimäen päätöksentekijöitä ja kaupungin henkilöstöä yhteiskehittämään tapoja, joiden avulla kaupungin energia- ja ilmastotavoitteet otettaisiin aktiivisemmin huomioon sekä valmistelussa että päätöksenteossa jo aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on tunnistaa käytännön toimia, jotta kaupungin tavoitteet energiatehokkuudesta, uusiutuvien energiamuotojen käytöstä ja elinkaarinäkökulmasta saavutettaisiin. Osana living labia järjestetään seminaareja keskustelun aktivoimiseksi päätöksentekijöiden ja virkamiesten välillä sekä käytäntöjen kehittämiseksi.

Yhdessä enemmän

Yhdessä enemmän -living labissa luodaan alueen asukkaille parempia mahdollisuuksia osallistua asuinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen sekä vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. Yhtenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa asukastila, “asukkaiden olohuone”. Living labissa pyritään parantamaan asuinalueen arvostusta ja lisäämään yhteisöllisyyttä asukkaiden kesken. Yhtenä osana työtä Peltosaaressa käynnistetään usean tyyppisiä vapaa-ajan harrasteita. Asukkaita kutsutaan myös keskustelutilaisuuksiin, joissa on on mahdollisuus vaikuttaa aluetta koskeviin suunnitelmiin.