Mikä on SubUrbanLab?

Kuva: Flickr/Justin Wong

Noin puolet maailman väestöstä asuu tällä hetkellä kaupungeissa. Vuoteen 2030 mennessä oletettavasti jo enemmistö ihmisistä on kaupunkilaisia. Siksi on tärkeää rakentaa hyvin toimivia, houkuttelevia ja kestäviä kaupunkeja, jotka vastaavat nykyhetken tarpeisiin ja mahdollistavat myös tuleville sukupolville hyvän asuinympäristön.

Euroopassa noin 200 miljoonaa ihmistä asuu lähiöissä, joita leimaavat vanhanaikaiset ja huonosti suunnitellut kaupunkirakenteet ja jotka kaipaavat uudistamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti – niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten edellytystenkin osalta. Monet ajankohtaiset kaupunkien haasteet ovat erityisen näkyviä lähiöissä. Niihin kuuluvat muun muassa väestön eriarvoistuminen ja turvattomuus, joka on seurausta huonosta kaupunkisuunnittelusta ja puutteellisesta uudistamisesta.

Lisäksi rakennukset itsessään ovat usein energiatehottomia, eikä niissä käytetä nykyaikaista tekniikkaa, joka voisi rajoittaa negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tulevina vuosina näitä lähiöitä odottavat mittavat remontit, joilla niiden kestävyyttä voidaan parantaa, mutta rahoituksen järjestäminen on monessa tapauksessa vaikeaa. Kun uudistamistoimenpiteitä suunnataan vähemmän arvostettuihin lähiöihin, seurauksena voi olla mittavat hyödyt kaupunkien yleiseen kehitykseen kohti houkuttelevampaa, kestävämpää ja taloudellisesti toimivaa asumista.

Nykyaikaisten tekniikoiden ja innovaatioiden avulla on mahdollista kehittää vähemmän arvostettujen lähiöiden ekotehokkuutta ja sosiaalista kestävyyttä. Uudistaminen täytyy kuitenkin tehdä harkiten ja yhteistyössä niiden kanssa, jotka asuvat ja työskentelevät alueella.

Koska lähiöiden haasteet ovat moninaisia, tarvitaan niiden kehittämiseen monitieteistä tutkimusta ja eri sidosryhmien, mukaan lukien asukkaiden, yhteistyötä. Yhteistyö ei tapahdu itsestään, vaan edellyttää kohtaamispaikkojen ja keskustelualustojen luomista.

SubUrbanLab-projektissa käytetään Urbaani Living Lab -lähestymistapaa, mikä tarkoittaa kohtaamispaikkojen ja ideointialustojen luomista, jotka auttavat erilaisia ihmisiä osallistumaan lähiön kehittämisen eri vaiheisiin paikan päällä. Projektissa käytetään verkkotyökaluja (esim. Owela), sosiaalista mediaa, fokusryhmiä ja muita menetelmiä, jotka mahdollistavat eri osapuolten yhteistoiminnan. Projektissa perustetaan kaksi urbaania Living Labia, joissa kehitetään vähemmän arvostettujen lähiöiden ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Toinen kohteista sijaitsee Ruotsissa (Alby) ja toinen Suomessa (Peltosaari).

Projektissa arvioidaan urbaanin Living Labin menetelmiä sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia, jotta voidaan paremmin ymmärtää niiden edut ja vaikutus kestävään kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi arvioidaan, miten lähestymistapa voidaan skaalata koko Euroopan tasolle.

Projektin tavoitteet

  1. Kehittää ja toteuttaa Urbaanin Living Labin menetelmiä asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistamiseen vähemmän arvostetuissa lähiöissä.
  2. Kehittää ja toteuttaa modernisointi- ja sosiaalisen rikastamisen toimenpiteitä, jotka perustuvat asukkaiden ja eri sidosryhmien osallistumiseen urbaanissa Living Labissa.
  3. Arvioida, miten tehdyt toimenpiteet ja urbaanin Living Labin yhteistoimintamenetelmät ovat toteutettavissa eri puolilla Eurooppaa.

Kaiken kaikkiaan projekti pyrkii vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: “Miten kaupunkiympäristön modernisointiin ja sosiaaliseen rikastamiseen tähtääviä menetelmiä ja toimenpiteitä voidaan kehittää, testata ja arvioida yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa urbaaneissa Living Labeissa niin, että tuloksena on vähemmän arvostettujen lähiöiden muuttuminen houkuttelevammiksi, kestävämmiksi ja taloudellisesti elinkelpoisiksi alueiksi”?

Projektin faktaruutu:

Yhteistyökumppanit: IVL Swedish Environmental Research institute, Botkyrkan kunta, VTT ja Riihimäen kaupunki

Koordinaattori: Riikka Holopainen, D.Sc. (Tech.), Research Team Leader, VTT. email: riikka.holopainen(a)vtt.fi

Projektin kesto: 3 vuotta (1.4.2013 – 1.4.2016)

Kokonaisbudjetti: 1 miljoona euroa

Projektia rahoittaa VINNOVA ja Tekes osana Joint Programming Initiative – Urban Europe:a.

Mikä on Owela?

Owela on avoimen innovoinnin verkkoalusta, jossa käyttäjät, asiakkaat, kehittäjät ja muut sidosryhmät voivat osallistua yhteiskehittämiseen. Owelaa on käytetty useimmiten tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) kehittämiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös kaupunkisuunnittelussa. Owela tarjoaa työkaluja käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen yhdessä. Owelan työtiloja voidaan käyttää yhteiskehittämisen eri vaiheissa alkuideoinnista tuotteiden testaamiseen asti. Projektien kesto voi vaihdella viikosta useisiin kuukausiin. Työtilat voivat olla julkisia tai rajoitettuja tietylle käyttäjäryhmälle. Owelan on kehittänyt ja sitä ylläpitää VTT.