Pirjo Friedrich

Urbaani Living Lab – mistä on kyse?

SubUrbanLab-projektissa perustetaan kaksi urbaania Living Labia, joista toinen Riihimäen Peltosaareen ja toinen Botkyrkan Albyhen Ruotsissa. Living Lab viittaa kehittämisprojektiin, johon asukkaat otetaan mukaan kokeilemaan uusia toimintatapoja osana arkeaan. Tutkimus siis tapahtuu “elävässä laboratoriossa” – keskellä ihmisten normaalia elinympäristöä.

Living Lab -menetelmiä on käytetty useimmiten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittämisessä. Suomessakin on useita living labeiksi kutsuttuja alueita, joiden asukkaat ovat edelläkävijöinä mukana jonkin uuden teknologian tai palvelun kokeilemisessa ja jatkokehittämisessä.

Urbaanilla Living Labilla tarkoitamme kaupunkiympäristössä olevaa innovoinnin ja vuoropuhelun foorumia, jossa kehitetään ratkaisuja tietyn alueen todellisiin haasteisiin. Sen tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

– yhdistää tutkijat, kaupungin toimijat, asukkaat ja alueen yritykset yhdessä kehittämään ratkaisuja
– kehitettävien palvelujen tai ratkaisujen käyttäjät ovat itse aktiivisina toimijoina kehitystyössä koko prosessin ajan
– ratkaisuja ideoidaan, kehitetään ja kokeillaan todellisessa käyttöympäristössä
– tavoitteena on konkreettisten ratkaisujen lisäksi eri toimijoiden välinen tiedonvaihto ja oppiminen
– toiminta on innostavaa ja palkitsevaa kaikille osapuolille

Käytännössä sovellamme erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä sekä kasvotusten että verkon välityksellä niin, että kaikki eri osapuolet voivat olla mukana suunnittelussa, ideoinnissa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

2 comments

  1. Interesting! We have a similar kind of project entitled Välittävät Valittavat Verkostot aiming at developing a living lab in Espoon keskus, Espoo in Finland. The project is funded by the Ministry of Environment and managed by Laurea University of Applied Sciences. This area represents the least advantaged part of Espoo City. The project started 9/2013 will continue 12/2015. Let’s be in touch…

    • Thanks for your comment!
      Your project sounds really interesting. We would definitely like to hear more about it, and tell about our work. Let’s be in touch!

      Regards, Maija