Tyck till om Albyskolans tomt

Här hittar du och kan diskutera resultatet från de dialoger som redan genomförts i Alby kring Albyskolans tomt.

Ge gärna dina kommentarer till förslagen som har tagits fram nedan.

Dina kommentarer kommer upp på sidan först efter granskning.

Senaste dialogerna

Förslag från unga tjejer

Förslag från unga tjejer

Den 12 februari 2015 träffades fem unga tjejer i åldrarna 16-25 år för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden för Albyskolans tomt. Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans tomt utifrån samtalet. Vad … Läs mer

Förslag från Alby Föräldraförening

Förslag från Alby Föräldraförening

Den 10 februari 2015 träffades representanter från Alby områdesgrupp med representanter från Alby Föräldraförening för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Alby föräldraförening startade 2013 med syfte att samla föräldrar i Alby med barn i förskoleåldern, och är … Läs mer

Förslag från Konyaspor

Förslag från Konyaspor

Den 2:a december hade representanter från Alby områdesgrupp och Botkyrka kommun ett samtal med föreningen Konyaspor angående möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans … Läs mer

Förslag från Alby Föreningsråd

Förslag från Alby Föreningsråd

Den 20:e November hölls en workshop om Albyskolans tomt tillsammans med Alby Föreningsråd. De 8 deltagarna var representanter från Islamska förbundet, Föräldraföreningen för barn och ungdomar och Pakistanska föreningen. Nedan hittar du en sammanfattning resultatet av workshopen och ett antal … Läs mer