Förslag kring Albyskolans tomt från boende i Alby

Under sommaren 2014 genomförde Omar och Laila (praktikanter Medborgarkontoret i Alby) mini-intervjuer med Albybor som rörde sig ute i Alby. Frågan som ställdes var vad de boende i Alby vill se ska hända med den före detta Albyskolans tomt de kommande 10-15 åren, innan tomten ska bebyggas med permanenta bostäder?

Vad tycker du? Kommentera gärna förslagen i kommentarsfältet nedan!

Totalt svarade 242 Albybor på enkäten, varav 49% män och 51% kvinnor. Av de som svarade var 47 % personer yngre än 20 år och 53 % äldre än 20 år.

De förslagen som flest Albybor efterfrågade var olika idrottsaktiviteter (ex. utomhusgym, simhall och fotbollsplan), därefter bostäder och lekpark eller park.

Kvinnor vill hellre ha en lekpark medan män helst skulle vilja se olika idrottsaktiviteter på f.d. Albyskolans tomten.

De under 20 år vill helst se olika idrottsaktiviteter på f.d. Albyskolans tomt, medan personer äldre än 20 år gärna ser att tomten används till bostäder eller lekpark/park.

En kommentar

  1. Jag anser att fler hyreslägenheter ska byggas, helst 1 & 2 rok. Det skulle vara bra för alöspeciellt unga vuxna, samtidigt vore placeringen perfekt då det är nära till t.ex. centrum, t-banan.