Från grusplan till mötesplats – förslag på tillfällig användning av före detta Albyskolans tomt

Efter 250 intervjuer med Albybor, fem workshops med särskilt inbjudna berörda aktörer i Alby och diskussioner inom Botkyrka kommun har Alby områdesgrupp nu tagit fram två huvudförslag för en tillfällig användning av f.d. Albyskolans tomt. Fokus ligger på en på kombination av tillfälliga bostäder och lokaler med vågad arkitektur och estetik samt parkmiljö med olika funktioner. Tillsammans bidrar förslagen till att skapa en ny positiv identitet till platsen.

Mer om förslagen kan du läsa om i rapporten nedan. Rapport redogör för resultatet av dialogen och valet av de två huvudförslag baserat på dialogen som områdesgruppen nu lämnar över till kommundirektören.

Förslagen är enbart förslag, och kommer att beredas i en kommunal process framöver.

Vad tycker du om förslagen? Ge oss dina kommentarer nedan!

Läs rapporten “Från grusplan till mötesplats – förslag på tillfällig användning av före detta Albyskolans tomt” här.

 Framsidan

Kommenteringsfunktionen är avstängd.