Förslag från Alby Föräldraförening

Den 10 februari 2015 träffades representanter från Alby områdesgrupp med representanter från Alby Föräldraförening för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Alby föräldraförening startade 2013 med syfte att samla föräldrar i Alby med barn i förskoleåldern, och är en viktig aktör då de tillfälliga aktiviteterna på Albyskolans tomt ligger i anslutning till en förskola (temporär som ska sättas upp på ena halvan av Albyskolans tomt).

Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans tomt utifrån samtalet.

Vad tycker du om förslagen? Ge oss dina kommentarer nedan!

Kolla på förslagen samlat här:  Sammanfattning från workshop 10:e februari

Läs vad som diskuterades här: Mötesanteckningar Workshop 10 februari.

Illustration föräldraföreningen

Kommenteringsfunktionen är avstängd.