Bakgrund

Dialogen om den framtida användningen av Albyskolans tomt bygger vidare på tidigare omfattande dialog om Albys utveckling. Nedan hittar du mer information om tidigare dialoger.

Albys långsiktiga utvecklingsprogram – Framtid för Alby

I maj 2009 antog kommunfullmäktige ett långsiktigt utvecklingsprogram för Alby– Framtid för Alby – efter en omfattande dialog med Albyborna. Programmet anger riktningen och utgör ramen för kommunens satsningar i Alby kommande de 20-30 åren med fokus på fem huvuduppgifter.  En av dem är ”Förnyelse av stadsmiljön”.

Mer information om utvecklingsprogrammet hittar du här.

http://www.botkyrka.se/alby/framtidalby/utvecklingsprogramforalby

Alby stadsbyggnadsidé

Som ett första steg att genomföra Albys utvecklingsprogram har Botkyrka kommun under 2011 – 2014, tillsammans med boende i Alby, arbetat med att ta fram en stadsbyggnadsidé för Alby. I mars 2014 antog kommunfullmäktige den stora stadsbyggnadsidé för Alby som nu ska ligger till grund för kommande förnyelse och exploatering. I planen finns ett antal prioriterade områden som blir startskottet för förnyelsen. Ett av dessa områden är f.d. Albyskolans tomt.

Mer information om stadsbyggnadsidén hittar du här.

http://www.botkyrka.se/Alby/framtidalby/stadsbyggnadsidé