Förslag från unga tjejer

Den 12 februari 2015 träffades fem unga tjejer i åldrarna 16-25 år för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden för Albyskolans tomt. Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans tomt utifrån samtalet. Vad … Läs mer

Förslag från Alby Föräldraförening

Den 10 februari 2015 träffades representanter från Alby områdesgrupp med representanter från Alby Föräldraförening för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Alby föräldraförening startade 2013 med syfte att samla föräldrar i Alby med barn i förskoleåldern, och är … Läs mer

Förslag från Konyaspor

Den 2:a december hade representanter från Alby områdesgrupp och Botkyrka kommun ett samtal med föreningen Konyaspor angående möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans … Läs mer

Förslag från Alby Föreningsråd

Den 20:e November hölls en workshop om Albyskolans tomt tillsammans med Alby Föreningsråd. De 8 deltagarna var representanter från Islamska förbundet, Föräldraföreningen för barn och ungdomar och Pakistanska föreningen. Nedan hittar du en sammanfattning resultatet av workshopen och ett antal … Läs mer