Välkommen till hemsidan för information och dialog kring tillfälliga användningsområden för f.d. Albyskolans tomt.

Albys områdesgrupp har fått i uppdrag att komma med förslag på tillfälliga användningsområden f.d. Albyskolans tomt.

Skoltomten, som ligger mellan Alby C och Alby sporthall, har stått tomt sedan Albyskolan revs för flera år sedan. Den långsiktiga användningen av tomten, att bygga bostäder, påverkas av planen att sänka Albyvägen. Men sänkningen av Albyvägen är något som kommer ske först om 10-15 år.  Under tiden vill Botkyrka kommun skapa tillfälliga verksamheter och aktiviteter på tomten för att göra platsen till en attraktiv mötesplats med varierat utbud för Albyborna.

För att kunna komma med förslag på tillfälliga användningsområden behöver områdesgruppen veta vilka behov och önskemål som finns i Alby kring platsen. Syftet med denna hemsida är att ge information till dig som vill följa dialogen kring Albyskolans tomt och ge möjlighet  att vara med för dig som vill påverka.

På denna hemsida hittar du alla nyheter kring tomten och här kan du också kommentera förslag som har kommit fram under workshops. Du kan också kolla på vad som sägs på Instagram och Twitter om Albyskolans tomt under #albyskolanstomt.

Denna dialog är ett samarbete mellan områdesgruppen i Alby och IVL Svenska Miljöinstitutet, som medverkar som ett stöd i dialogarbetet.

Senaste dialogerna

Förslag från unga tjejer

Förslag från unga tjejer

Den 12 februari 2015 träffades fem unga tjejer i åldrarna 16-25 år för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden för Albyskolans tomt. Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans tomt utifrån samtalet. Vad … Läs mer

Förslag från Alby Föräldraförening

Förslag från Alby Föräldraförening

Den 10 februari 2015 träffades representanter från Alby områdesgrupp med representanter från Alby Föräldraförening för att diskutera möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Alby föräldraförening startade 2013 med syfte att samla föräldrar i Alby med barn i förskoleåldern, och är … Läs mer

Förslag från Konyaspor

Förslag från Konyaspor

Den 2:a december hade representanter från Alby områdesgrupp och Botkyrka kommun ett samtal med föreningen Konyaspor angående möjliga tillfälliga användningsområden (10-15 år) för Albyskolans tomt. Nedan hittar du en sammanfattning av samtalet och ett antal förslag av aktiviteter på Albyskolans … Läs mer

Förslag från Alby Föreningsråd

Förslag från Alby Föreningsråd

Den 20:e November hölls en workshop om Albyskolans tomt tillsammans med Alby Föreningsråd. De 8 deltagarna var representanter från Islamska förbundet, Föräldraföreningen för barn och ungdomar och Pakistanska föreningen. Nedan hittar du en sammanfattning resultatet av workshopen och ett antal … Läs mer