Foto: Johannes Liljesson, Copyright Botkyrka kommun

Välkommen till hemsidan för projektet SubUrbanLab

Projektet SubUrbanLab syftar till att undersöka olika sätt för hur miljonprogramsområden kan förnyas i samarbete med de boende och andra viktiga aktörer, till att bli mer attraktiva, hållbara och livskraftiga urbana områden.

Projektet kommer att utveckla och etablera så kallade Urban Living Labs i anslutning till förnyelseåtgärder i två miljonprogramsområden, ett i Sverige (Alby) och ett i Finland (Peltosaari). Dessa Urban Living Labs kommer vara mötesplatser för att involvera boende och andra intressenter i planeringen och genomförandet av olika åtgärder för att förnya stadsmiljön. Förhoppningen är att man genom att planera och genomföra åtgärderna tillsammans med de boende och andra intressenter kan stärka förnyelsen och därmed områdets sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

Urban Living Lab-metoderna såväl som de planerade och genomförda förnyelsesåtgärderna kommer att utvärderas för att närmare undersöka deras påverkan på och bidrag till en hållbar stadsutveckling.

Projektet finansieras av VINNOVA och Tekes genom Joint Programming Initiative – Urban Europe.

Projektet har nu avslutats och alla resultatrapporter finns att hitta under fliken Publikationer.